ARYAAAAAAAAAAAAA

 Duyurular
 • 1. Summer Academy 19 Ağustos Cuma 21:00
 • 250.000 TL ÖDÜL HAVUZU VE 5 FARKLI ACADEMY
 • Klan'ını kur, turnuvalara katıl ve ödülleri topla
   
 Lv 83
ARYAAAAAAAAAAAAA
10606
3475
83
Karus
5000266570 / 5000266570
359036 / 26750
-
90
-
200
70
120
112
0

176

2

5

11

7

16

10

12

34

1501

58

248

342

 • Inventory
 • Secret-Silver Earring(+2)
 • Unique Item
 • Earring
 • Durability: 1
 • Defense Ability : 28
 • Health Bonus : 20
 • Item Grade: Earring
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Crimson Helmet(+1)
 • Reverse upgrade item
 • Magician Armor
 • Durability: 12250
 • Weight : 5.00
 • Max Durability : 12250
 • Defense Ability : 68
 • Defense Ability (Dagger) : 14
 • Required Intelligence : 112
 • Required Magic Power : 86
 • Item Grade: Magician Armor
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Akaras Secret Silver Earrings
 • Unique Item
 • Earring
 • Durability: 1
 • Defense Ability : 20
 • Health Bonus : 14
 • Item Grade: Earring
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Elemental Pendant(+1)
 • Unique Item
 • Necklace
 • Durability: 1
 • Defense Ability : 24
 • Health Bonus : 15
 • HP Bonus : 225
 • Intelligence Bonus : 7
 • MP Bonus : 150
 • Magic Power Bonus : 7
 • Resistance to Poison : 22
 • Resistance to Curse : 22
 • Item Grade: Necklace
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Rons Robe(+6)
 • Upgrade Item
 • Magician Armor
 • Durability: 12812
 • Weight : 9.00
 • Max Durability : 12812
 • Defense Ability : 119
 • Health Bonus : 10
 • Required Intelligence : 112
 • Required Magic Power : 106
 • Item Grade: Magician Armor
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Sword of Beast
 • Unique Item
 • One-handed Sword
 • Durability: 16000
 • Attack Power : 35
 • Attack Speed : Normal
 • Effective Range : 10
 • Weight : 6.00
 • Max Durability : 16000
 • Ice Damage : 30
 • MP Bonus : 100
 • Required Strength : 88
 • Item Grade: One-handed Sword
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Skeleton Belt(+1)
 • Unique Item
 • Belt
 • Durability: 1
 • Increase Attack Power by : 50
 • Defense Ability : 32
 • Defense Ability (Dagger) : 10
 • Defense Ability (Club) : 10
 • Defense Ability (Spear) : 10
 • Resistance to Glacier : 33
 • Item Grade: Belt
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Dread Shield(+5)
 • Reverse unique item
 • Shield
 • Durability: 18000
 • Effective Range : 20
 • Weight : 25.00
 • Max Durability : 18000
 • Defense Ability : 385
 • Defense Ability (Dagger) : 14
 • Defense Ability (Axe) : 24
 • Defense Ability (Spear) : 24
 • Health Bonus : 6
 • Resistance to Flame : 35
 • Resistance to Lightning : 35
 • Required Strength : 90
 • Item Grade: Shield
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Imir Ring(+1)
 • Unique Item
 • Ring
 • Durability: 1
 • Defense Ability : 24
 • Lightning Damage : 45
 • Health Bonus : 7
 • Dexterity Bonus : 7
 • Magic Power Bonus : 7
 • Resistance to Flame : 7
 • Resistance to Glacier : 7
 • Resistance to Lightning : 22
 • Item Grade: Ring
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Rons Pants(+6)
 • Upgrade Item
 • Magician Armor
 • Durability: 12812
 • Weight : 7.00
 • Max Durability : 12812
 • Defense Ability : 102
 • Health Bonus : 10
 • Required Intelligence : 110
 • Required Magic Power : 104
 • Item Grade: Magician Armor
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Imir Ring(+1)
 • Unique Item
 • Ring
 • Durability: 1
 • Defense Ability : 24
 • Lightning Damage : 45
 • Health Bonus : 7
 • Dexterity Bonus : 7
 • Magic Power Bonus : 7
 • Resistance to Flame : 7
 • Resistance to Glacier : 7
 • Resistance to Lightning : 22
 • Item Grade: Ring
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Complete Glove(+1)
 • Reverse upgrade item
 • Magician Armor
 • Durability: 13812
 • Weight : 3.00
 • Max Durability : 13812
 • Defense Ability : 49
 • Health Bonus : 12
 • Required Intelligence : 112
 • Required Magic Power : 98
 • Item Grade: Magician Armor
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Complete Boots(+1)
 • Reverse upgrade item
 • Magician Armor
 • Durability: 13812
 • Weight : 3.00
 • Max Durability : 13812
 • Defense Ability : 49
 • Health Bonus : 12
 • Required Intelligence : 112
 • Required Magic Power : 100
 • Item Grade: Magician Armor
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Complete Helmet(+1)
 • Reverse upgrade item
 • Magician Armor
 • Durability: 13812
 • Weight : 5.00
 • Max Durability : 13812
 • Defense Ability : 74
 • Health Bonus : 12
 • Required Intelligence : 112
 • Required Magic Power : 102
 • Item Grade: Magician Armor
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Crimson Boots(+6)
 • Upgrade Item
 • Magician Armor
 • Durability: 11250
 • Weight : 3.00
 • Max Durability : 11250
 • Defense Ability : 42
 • Defense Ability (Spear) : 12
 • Required Intelligence : 112
 • Required Magic Power : 84
 • Item Grade: Magician Armor
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Light Belt of Life
 • Unique Item
 • Belt
 • Durability: 1
 • Health Bonus : 10
 • HP Bonus : 50
 • MP Bonus : 50
 • Resistance to Flame : 20
 • Resistance to Glacier : 30
 • Item Grade: Belt
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Belt of Harpy
 • Unique Item
 • Belt
 • Durability: 1
 • Increase Dodging Power by : 50
 • Defense Ability : 20
 • Defense Ability (Sword) : 10
 • Defense Ability (Axe) : 10
 • Defense Ability (Arrow) : 10
 • Resistance to Lightning : 30
 • Item Grade: Belt
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Old Necklace of Quickness
 • Unique Item
 • Necklace
 • Durability: 1
 • Defense Ability Jamadar : 8
 • Defense Ability (Sword) : 8
 • Defense Ability (Club) : 8
 • Defense Ability (Axe) : 8
 • Defense Ability (Spear) : 8
 • Defense Ability (Arrow) : 8
 • MP Bonus : 50
 • Item Grade: Necklace
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Scorpion Shield(+7)
 • Unique Item
 • Shield
 • Durability: 14000
 • Effective Range : 20
 • Weight : 7.00
 • Max Durability : 14000
 • Defense Ability : 125
 • Strength Bonus : 12
 • Health Bonus : 12
 • HP Bonus : 220
 • Dexterity Bonus : 13
 • MP Bonus : 220
 • Resistance to Flame : 60
 • Resistance to Glacier : 45
 • Resistance to Lightning : 45
 • Resistance to Magic : 45
 • Resistance to Poison : 60
 • Resistance to Curse : 45
 • Required Strength : 71
 • Item Grade: Shield
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Ibexs potion [Limited edition]
 • Non Upgrade Item
 • Unknown Item
 • Durability: 1000
 • Weight : 3.00
 • Max Durability : 1000
 • Item Grade: Unknown Item
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Lightning Erenion(+1)
 • Reverse unique item
 • Staff
 • Durability: 13000
 • Attack Power : 91
 • Attack Speed : Very Slow
 • Effective Range : 10
 • Weight : 4.00
 • Max Durability : 13000
 • Lightning Damage : 78
 • Intelligence Bonus : 11
 • MP Bonus : 200
 • Magic Power Bonus : 7
 • Resistance to Glacier : 50
 • Required Intelligence : 112
 • Required Magic Power : 110
 • Item Grade: Staff
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Armor Enchant Scroll
 • Non Upgrade Item
 • Unknown Item
 • Durability: 1
 • Item Grade: Unknown Item
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • NP increase item
 • Non Upgrade Item
 • Unknown Item
 • Durability: 10
 • Max Durability : 10
 • Item Grade: Unknown Item
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Akaras Point
 • Non Upgrade Item
 • Lune Item
 • Durability: 1
 • Item Grade: Lune Item
 • Cannot be traded, sold or stored
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • HP Scroll 60%
 • Non Upgrade Item
 • Unknown Item
 • Durability: 30
 • Max Durability : 30
 • Item Grade: Unknown Item
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Hera Transform Scroll(Karus)
 • Non Upgrade Item
 • Unknown Item
 • Durability: 20
 • Max Durability : 20
 • Item Grade: Unknown Item
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Scroll of Health(L)
 • Non Upgrade Item
 • Unknown Item
 • Durability: 30
 • Max Durability : 30
 • Required Health : 15
 • Item Grade: Unknown Item
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Scroll of Armor 400
 • Non Upgrade Item
 • Unknown Item
 • Durability: 30
 • Max Durability : 30
 • Defense Ability : 400
 • Item Grade: Unknown Item
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Gem of Life
 • Non Upgrade Item
 • Unknown Item
 • Durability: 1
 • Item Grade: Unknown Item
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Speed-Up Potion
 • Non Upgrade Item
 • Unknown Item
 • Durability: 30
 • Max Durability : 30
 • Item Grade: Unknown Item
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Ibexs potion [Limited edition]
 • Non Upgrade Item
 • Unknown Item
 • Durability: 1000
 • Weight : 3.00
 • Max Durability : 1000
 • Item Grade: Unknown Item
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Fun Point
 • Non Upgrade Item
 • Lune Item
 • Durability: 1
 • Item Grade: Lune Item
 • Cannot be traded, sold or stored
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Absolute Power Scroll
 • Non Upgrade Item
 • Lune Item
 • Durability: 1
 • Item Grade: Lune Item
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Stone of Mage
 • Non Upgrade Item
 • Unknown Item
 • Durability: 1
 • Item Grade: Unknown Item
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Premium Potion MP
 • Non Upgrade Item
 • Unknown Item
 • Durability: 5000
 • Weight : 10.00
 • Max Durability : 5000
 • Item Grade: Unknown Item
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Water of favors
 • Non Upgrade Item
 • Unknown Item
 • Durability: 1
 • Weight : 3.00
 • Item Grade: Unknown Item
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Stone of life
 • Non Upgrade Item
 • Unknown Item
 • Durability: 1
 • Item Grade: Unknown Item
 • * www.KO4FUN.net *
 • Inventory
 • Weapon Enchant Scroll
 • Non Upgrade Item
 • Unknown Item
 • Durability: 1
 • Item Grade: Unknown Item
 • * www.KO4FUN.net *
 • Cospre
 • Alencia Wings
 • Unknown Item
 • Durability: 7200
 • Max Durability : 7200
 • Item Grade: Unknown Item
 • Cannot be traded, sold or stored
 • * www.KO4FUN.net *
 • Cospre
 • Valkyrie Armor - Helmet
 • Unknown Item
 • Durability: 7200
 • Max Durability : 7200
 • Item Grade: Unknown Item
 • * www.KO4FUN.net *
 • Cospre
 • Defense Aurora (Pathos Glove)
 • Unknown Item
 • Durability: 7200
 • Max Durability : 7200
 • Item Grade: Unknown Item
 • * www.KO4FUN.net *
 • Cospre
 • Defense Aurora (Pathos Glove)
 • Unknown Item
 • Durability: 7200
 • Max Durability : 7200
 • Item Grade: Unknown Item
 • * www.KO4FUN.net *
 • Cospre
 • Grypons Pauldron
 • Unknown Item
 • Durability: 7200
 • Max Durability : 7200
 • Item Grade: Unknown Item
 • * www.KO4FUN.net *
 • Cospre
 • Solar Tattoo
 • Unknown Item
 • Durability: 1
 • Item Grade: Unknown Item
 • * www.KO4FUN.net *

ARYAAAAAAAAAAAAA

Çevrim içi

İstatistikler

Toplam Düşman Öldürme: 3455
Toplam Ölme: 2563
Toplam Öldürülen Canavar: 42508
Toplam oynama süresi: 46 days, 2 hours, 35 minutes