CARNAC | 12 Mart Güncelleme Notları // March 12 Patch Notes

Ana Sayfa / CARNAC | 12 Mart Güncelleme Notları // March 12 Patch Notes
 Duyurular
 • 10.000 TL ÖDÜLLÜ PK BETA SERİSİ 9-22 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEKTİR.
 • Yeni Sunucu Summer 23 Temmuz Cuma Günü 21:00'da Açılıyor
 • Takımını kur, turnuvalara katıl ve ödülleri topla
   

Türkçe

Değerli KO4FUN ailesi,

 

12 Mart CARNAC sunucusu güncelleme notları aşağıdaki gibidir. KO4FUN'a göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz!

 

 

CAP Sistemi Güncellemeleri

 • Level 83/2 rebirth aktif edilmiştir, (Level rebirt-2 basmak için 10k NP ve 5 GB gereklidir) 
 • Rebirth +8 upgrade limiti aktif edilmiştir, 

 

 

Gold Bar Güncellemesi

Gold Bar piyasasının manipüle edilmesini önlemek ve yoğun rekabetçi GB satışının piyasayı olumsuz etkilemesinin önüne geçebilmek amacıyla bugünden itibaren Carnac sabit GB kuru uygulaması hayata geçirilmiştir.

 

Carnac güncel GB kuru 10 TL olarak belirlenmiş olup, bu fiyatın altında GB satışı yapan kullanıcılara cezai işlem uygulanacaktır. 

 

 

Etkinlik Takvimi Güncellemeleri

Haftalık etkinlik takvimi aktif edilmiştir. 

 

Not: CSW etkinliği 4. haftadan sonra aktif edilecektir.

1177210961_EtkinlikTakvimi.png.b938a75a00de93fc2bd61f156abd9f1b.png

 

 

Drop Oranları Güncellemesi

Dolaşımda olan Gold Bar miktarını güncel olarak gözlemlemekteyiz. Oyuna giren coins tutarlarını ve dropları incelediğimizde birkaç güncelleme yapmanın iyi bir fikir olduğuna kanaat getirdik.

 

Buna göre CZ bölgesinde yer alan aşağıdaki canavarların drop oranları aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

 

 • Dark Mare  > Silver Bar drobu %3'ten %1'e düşürüldü.
 • Hob Goblin Bus item grup drobu %20'den %12.5'a düşürüldü.
 • Mastodon  Silver coin drobu %50'den %35'e düşürüldü.
 • Tüm CZ Bowl Bahçe Canavarları Silver Bar drobu %5 arttırıldı.
 • Garden Guard V  > %1 oranla Gold Bar drobu eklendi.
 • Garden Guard VI %2 oranla Gold Bar drobu eklendi.
 • Garden Boss %3 oranla Gold Bar drobu eklendi.

 

 

Hepa Materyalleri Güncellemesi

Hepa Materyalleri'nin sadece Unique Item ve Unique takıları kırdırarak elde edilmesi, Hepa Item Materyalleri'nin bulunmasını zorlaştırıyordu.

 

Bu sorunu çözebilmek için yaptığımız güncellemeyle artık unique olmayan upgrade itemlerini [Mysterious Narki] NPC'den kırdırarak %0,10 oranla Hepa Materyali elde edebilirsiniz.

 

 

 

 

 

Etkinliğe Katılım Güncellemesi

BDW ve JR etkinliklerinde AFK kalma sorununun çözülmesi amacıyla etkinliğe giriş için 5m para gerekliliği getirilmiştir. Aynı zamanda üzerinde 10k NP olmayan hiçbir karakter BDW ve JR etkinliklerine katılamayacaktır.

 

Giriş şartı eklediğimiz BDW ve JR etkinlik ödüllerini iyileştirmemek doğru olmazdı. Bu kapsamda BDW ve JR ödüllerinde iyileştirmeler yaptık. 

BDW Ödülü:

 • 2x Blessed Box
 • 1x Fun Point 
 • 1.000 NP

 

JR Ödülü:

 • 5x Silver Gem 
 • 1x Fun Point

 

 

Level Rebirth Sembol Güncellemesi

Level rebirth sembollerinin görünmeme sorunu fixlendi. 

Reb.png.46bfe887520269eeccf2e2b3251bddee.png

 

 

Takı Upgrade Güncellemesi

DEX, STR, HP, MP ve INT takılarının +9'dan +14'e kadar olan upgrade bedeli 10 M olarak belirlenmiştir.

 

unknown.thumb.png.392574e053ab2719c7239a6aaff4b342.png

 

İyi oyunlar dileriz,

KO4FUN YÖNETİM EKİBİ

 

---------------------------------------------------

English (EN)

Dear KO4FUN players,

The update notes of our Carnac server are as follows;

 

 

CAP System Updates

 • Level 83/2 rebirth is activated, (Level rebirth-2 requires 10k NP and 5 GB)
 • Rebirth +8 upgrade limit has been activated,

 

 

 

Gold Bar Update

In order to prevent the Gold Bar market from being manipulated and to prevent the negative impact of the intense competitive GB sales, Carnac fixed GB rate application has been implemented since today.


The current GB rate of Carnac has been determined as 10 TL, and users who sell GB below this price will be subject to penalties.

 

 

 

Event Calendar Updates

Weekly events calendar has been activated.

 

Note: CSW event will be activated after the 4th week.

1177210961_EtkinlikTakvimi.png.b938a75a00de93fc2bd61f156abd9f1b.png

 

 

Drop Rates Update

We are currently monitoring the amount of Gold Bars in circulation. When we examined the coins and drops entering the game, we came to the conclusion that it is a good idea to make a few updates.

 

Accordingly, the drop rates of the following monsters in the CZ zone have been updated as follows.

 

 • Dark Mare  > Silver Bar drop has been reduced from 3% to 1%.
 • Hob Goblin Bus item group drop has been reduced from 20% to 12.5%.
 • Mastodon  Silver coin drop has been reduced from 50% to 35%.
 • Tüm CZ Bowl Bahçe Canavarları Silver Bar drop increased by 5%.
 • Garden Guard V  > Gold Bar drop was added at a rate of 1%.
 • Garden Guard VI Gold Bar drop was added at a rate of 2%.
 • Garden Boss Gold Bar drop was added at a rate of 3%.

 

 

Hepa Materials Update

The fact that Hepa Materials could only be obtained by breaking Unique Item and Unique jewelry made it difficult to find Hepa Item Materials.

 

With the update we made to solve this problem, you can get Hepa Material at 0,10% rate by breaking non-unique upgrade items from [Mysterious Narki] NPC.

 

 

 

 

 

 

Event Participation Update

In order to solve the problem of staying AFK in BDW and JR events, 5m of money is required to enter the event. Also, any character without 10k NP will not be able to participate in BDW and JR events.

 

It would not be right not to improve the BDW and JR event rewards for which we added entry requirements. In this context, we made improvements in BDW and JR awards.


BDW Awards:

 • 2x Blessed Box
 • 1x Fun Point 
 • 1.000 NP

 

JR Awards:

 • 5x Silver Gem 
 • 1x Fun Point

 

 

Level Rebirth Sembol Update

Fixed the issue where level rebirth symbols were not displayed.

Reb.png.46bfe887520269eeccf2e2b3251bddee.png

 

 

Jewelry Upgrade Update

The upgrade cost of DEX, STR, HP, MP and INT jewelry from + 9 to + 14 is determined as 10 M.

 

unknown.thumb.png.392574e053ab2719c7239a6aaff4b342.png

 

We wish you good games,

KO4FUN MANAGEMENT TEAM